За нас

OPTIMISTAS e частна организация, занимаваща се с проекти, с обществени проучвания и стратегии за развитие на градска среда, организирането на граждански допитвания и архитектурни конкурси.

PESSIMISM NO MORE - IS THE IDEA BEHIND.

Идея за Варна


Допитване на нагласите сред обществото, специалисти в областта на архитектурата, градоустроустройството, културата, туристическия, хотелиерски, ресторантьорския бизнес и други области с цел избиране на функционално предназначение на посоченото централно обществено пространство “Дупката” във Варна.

http://ideavarna.com/

https://www.facebook.com/Idea.for.Varna/

 

Добрич


BG

Конкурс за нов облик на пазара в Добрич

Meждyнapoднo жypи oт apxитeĸти и ypбaниcти oт Бългapия, Унгapия, Итaлия и Ecтoния пoд пpeдceдaтeлcтвoтo нa apx. Ивaн Димчeв paзглeдa и oцeни oбщo 13 ĸoнĸypcни пpoeĸтa нa пpoeĸтaнтcĸи eĸипи oт Дoбpич, Bapнa, Бypгac, Cтapa Зaгopa и Coфия.

Конкурсът беше проведен при спазване на всички добри практики за международни конкурси, правила за анонимност и зачитане правата, чистта и достойноството на всички участници.

EN

Competition for a new look of the market in Dobrich

An international jury of architects and urban planners from Bulgaria, Hungary, Italy and Estonia chaired by apx. Ivan Dimchev examined and evaluated a total of 13 entries from Dobrich, Varna, Burgas, Stara Zagora and Sofia.

The competition was conducted in compliance with all best practices for international competitions, anonymity rules and respect for the rights, purity and dignity of all participants.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)


link winneers

Publications about the Architecture Competition

 

сдружение Таляна


Една от главните цели на сдружението с нестопанска цел “Таляна” е да превърне квартала в жизнена, активна и атрактивна територия, приоритизираща пешеходното придвижване и със съхранен исторически дух, която да предоставя възможности за развитие на творчески индустрии и дейности наред със запазване на традиционните многопластовост и микс от функции.

https://talyana.bg/

Карин дом


Международен архитектурен конкурс  за новата сграда на КаринДом.


https://competition.karindom.org

Варна ЗОО


Бонкърс


Dobrich City Center Architectural Competition


(BG)

КОНКУРС
ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ
НА ГРАД ДОБРИЧ

ЦЯЛОСТНА КОНЦЕПЦИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
И ДИЗАЙН
НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ
НА ГРАД ДОБРИЧ

И РАЗРАБОТВАНЕ
НА
ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЗА БУЛ. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ,
ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ И ПЛ. СВОБОДА

 

(EN)

COMPETITION
FOR THE CENTRAL CITY SECTION
OF DOBRICH

COMPREHENSIVE CONCEPT
FOR THE DEVELOPMENT, IMPROVEMENT
AND DESIGN
OF THE CENTRAL CITY SECTION
OF DOBRICH

AND ELABORATION  OF
CONCEPTUAL DESIGN
FOR 25 SEPTEMVRI BLVD.,
VAZRAZHDANE SQUARE
AND SVOBODA SQUARE

 

https://competition.dobrich.center/

Нека ви покажем

Нашите ценности

0 1.

ОБЩНОСТ

0 2.

СИНЕРГИЯ

0 3.

ПРОЦЕС

0 4.

ПРОЗРАЧНОСТ

нашият

Екип

Yavor Panev

architect

co-founder
yavor@optimistas.bg

Tsveta Yotsova

lawyer

co-founder
tsveta@optimistas.bg

Свържете се с нас